Jak dopadly klinické studie látek séra NAVLASIL?

Redakce NAVLASIL
21. 11. 2023
Velmi často se nás ptáte na studie aktivních látek séra NAVLASIL. Proto jsme se rozhodli, že na toto téma napíšeme rovnou celý článek, ve kterém se budeme jednotlivými látkami a studiemi zabývat. Vysvětlíme si, jak byly studie provedeny a s jakými výsledky.
Jak dopadly klinické studie látek séra NAVLASIL?

Aktivní látky jsou pro lepší orientaci rozděleny do dvou skupin a to na látky, které zastavují vypadávání, urychlují růst nových vlasů a zlepšují kvalitu pokožky hlavy (Capixyl, Redensyl a Defenscalp) a látky, které bojují s šedinami a navrací původní barvu vlasů. (Greyverse a Darkenyl).

Rychlé odkazy na studie:

- Redukce vypadávání vlasů o 52 %
- Zvýšení syntézy kolagenu o 40 %
- Stimulace a zrychlení růstu o 87 %
- V průměru 10 200 vlasů za 3 měsíce
- Pokles lupů u 54 % dobrovolníků
- Snížení hustoty šedin až o 81 %
- Klinická studie pro redukci šedin

Začneme představením aktivních látek proti vypadávání vlasů, růst nových vlasů a zlepšení kvality pokožky hlavy.

Capixyl - aktivní látka

U této aktivní látky byla provedena klinická studie se zaměřením na ztrátu vlasů s cílem ověřit vliv aktivní látky Capixyl na růstový cyklus vlasů a také na zvýšení hustoty vlasů.Tato klinická studie byla prováděna In-Vivo (tzn. na skutečných lidech s reálnými problémy). Studie se zúčastnilo 30 mužů s diagnostikovanou androgenní alopecií. Muži byli rozděleni do dvou skupin, kdy se jedné skupině aplikoval přípravek s 5 % aktivní látky Capixyl a druhé skupině se podával přípravek s placebem (bez aktivní látky). U obou skupin se přípravky aplikovaly 1x denně před spaním po dobu 4 měsíců. Po 4 měsících se provedlo vyhodnocení pomocí digitální obrazové analýzy (TrichoScan). Po vyhodnocení se dospělo k těmto výsledkům:

 1. U skupiny používající přípravek s aktivní látkou Capixyl došlo k navýšení hustoty anagenu (nových vlasů) v průměru o 15 % oproti skupině užívající placebo, což znamená, že užitím přípravku s 5 % aktivní látky Capixyl dojde po 4 měsících k nastartování růstu nových vlasů v průměru o 15 %.
 2. U skupiny používající přípravek s aktivní látkou Capixyl došlo k redukci hustoty telogenu (vypadávání vlasů) oproti skupině užívající placebo, což znamená, že užitím přípravku s 5 % aktivní látky Capixyl dojde po 4 měsících k redukci vypadávání vlasů v průměru o 52 %.
 3. U více než 70 % mužů bylo pozorováno zlepšení kvality vlasů při užití přípravku s 5 % aktivní látky Capixyl.

Z výše uvedených výsledků tak vyplývá, že aktivní látka Capixyl je tak v 5% koncentraci opravdu efektivní v boji s androgenní alopecií.

Originál studie ke stažení ZDE.

Dále byly s aktivní látkou Capixyl provedeny tyto ex-vivo (neboli “mimo živé“, což definuje biologické testy prováděné mimo tělo - na vlasových buňkách například) a in-vitro (testy prováděné ve zkumavce na organismech a buňkách) testy:

Stimulace aktivity kmenových buněk vlasové folikuly - ex-vivo.

Vlasové folikuly v anagenní fázi byly izolovány z pokožky hlavy 49 leté ženy a jedna část vzorku byla ošetřována pomocí 1% roztoku Capixylu a druhá roztokem bez Capixylu po dobu 7 dní - Philpottova metoda. Vyhodnocení se provádělo pomocí fluorescence a dospělo se k těmto závěrům:

 1. Capixyl zvyšuje počet aktivních kmenových buněk vlasových folikul a zlepšuje jejich migraci již po 7 dnech od počátku užívání v porovnání s přípravkem bez Capixylu.

Originál studie ke stažení ZDE.

Stimulace syntézy kolagenu typu XVII - in-vitro.

Keranotinocyty (buňky) ošetřené 0,05%, 0,1% a 1% roztokem aktivní látky Capixyl po dobu 24h byly vyhodnoceny pomocí immunofluorescenční metody.

Výsledkem tohoto testu bylo zjištění, že v případě užití aktivní látky Capixyl v koncentracích 0,05, 0,1 a 1 % dojde ke zvýšení syntézy kolagenu o 9, 15 resp. 40 % již po 24 hodinách od počátku užívání, což má za následek zvýšení počtu a kvality kmenových buňek v “zásobníku” kmenových buněk tzv. bouli (bulge), což je místo, kde se vytváří a shromažďují kmenové buňky vlasové folikuly a nachází se asi uprostřed mezi pokožkou hlavy a kořínkem vlasu. 

Originál studie ke stažení ZDE.

Stimulace buněčné aktivity - ex-vivo

Vlasové folikuly v anagenní fázi byly izolovány z pokožky hlavy 49 leté ženy a jedna část vzorku byla ošetřována pomocí 1% roztoku Capixylu a druhá roztokem bez Capixylu po dobu 7 dní - Philpottova metoda. Vyhodnocení se provádělo pomocí imunoznačení Ki67 (fialově) a bylo kvantifikováno ve vlasovém kořínku a ve vlasovém pouzdře. Dospělo se k těmto závěrům:

 1. Po 7 dnech od počátku užívání došlo díky 1% roztoku s aktivní látkou Capixyl ke zvýšení buněčné aktivity v oblasti vlasového pouzdra o 46 % a o 50 % v oblasti kořínku vlasů, což má za následek lepší vyživení vlasového kořínku, vyšší aktivitu vlasové matrixa a zlepšení kvality (rychlosti růstu, tloušťky a zdraví) vlasů.

Originál studie ke stažení ZDE.

Stimulace růstu nových vlasů.

Dva sety vlasových folikul v anagenní fázi byly izolovány z pokožky hlavy 49 leté ženy a jedna část vzorku byla ošetřována pomocí 1% roztoku Capixylu a druhá roztokem bez Capixylu po dobu 11 dní - Philpottova metoda. Vyhodnocení (variace délky vlasů a prodloužení vlasů) bylo provedeno pomocí optického mikroskopu po 0, 4, 7 a 11 dnech od začátku užívání. Dospělo se k těmto závěrům:

 1. Užíváním Capixylu dochází ke stimulaci růstu a zrychlení růstu vlasů o 51 - 87 % v porovnání s placebem už za 11 dní od začátku užívání.

Originál studie ke stažení ZDE.

Studie stimulace růstu vlasů v porovnání s konkurenčními aktivními látkami - ex-vivo.

Jeden vzorek vlasových folikul v anagenní fázi byl ošetřen pomocí roztoku 10-7 M Acetyl Tetrapeptidu-3 (odpovídá 0,016% roztoku Capixylu), což je účinná látka z aktivní látky Capixyl a druhý vzorek byl ošetřen roztokem 120x10-7 M Minoxidilu (což je konkurenční produkt). Test byl prováděn po dobu 7 dní - Philpottova metoda. Prodloužení vlasů bylo vyhodnoceno pomocí optického mikroskopu a dospělo se k těmto závěrům:

 1. Stimulace růstu nových vlasů a jejich prodloužení je 3x vyšší při použití aktivní látky Capixyl než při použití konkurenčního Minoxidilu.

Originál studie ke stažení ZDE.

Redensyl - aktivní látka

U této aktivní látky byla provedena klinická studie se zaměřením na ztrátu vlasů s cílem ověřit vliv aktivní látky Redensyl na růstový cyklus vlasů a také na zvýšení hustoty vlasů. Tato klinická studie byla prováděna In-Vivo (tzn. na skutečných lidech s reálnými problémy).

Účinnost Redensylu ve 3% koncentraci byla hodnocena dvojitě slepém testu oproti placebu. Bylo vybráno 26 mužských dobrovolníků podle následujících specifických kritérií: mezi 18 a 70 lety, hnědé až tmavé vlasy, s minimální hustotou vlasů 150 vlasů/ cm2 a 40 telogenních vlasů/cm2, s klinicky potvrzeným stupněm 3. až 4. stupně alopecie.

Dobrovolníci aplikovali placebo nebo produkt s 3% Redensylem na celou pokožku hlavy každý den po dobu 3 měsíců. Pro každého dobrovolníka byla definována oholená plocha hlavy o rozměru 1,5 cm2, aby se umožnilo měření na okně 0,7 cm2 ve dnech D0, D28 a D84 od počátku testu. Fototrichogramy byly realizovány pomocí přidruženého fotoaparátu NIKON se systémem Canfield Epiflash a kontaktní destičkou pro lisování vlasů na pokožce hlavy. Analýza byla prováděna s rozšířeným Photoshopem CS5 a povoleno definovat, zda byly vlasy v anagen, telogen nebo neurčené fázi. Výsledky jsou následující:

 1. Byl pozorován nevýznamný efekt při použití placeba (mechanická aktivace mikrocirkulace) téměř bez dalšího vývoje po 1 měsíci. Redensyl oproti tomu zvyšuje procento vlasů uvnitř anagenní fáze o 9 % ve srovnání s placebem a po 3 měsících klesá procento vlasů v telogenní fázi o 17 % oproti T0 po 3 měsících. To v praxi znamená užitím aktivní látky Redensyl se po 3 měsících užívání zastaví množství vypadávání vlasů o 15 % v průměru a nastartuje růst nových vlasů v průměru o 9 %.
 2. 85 % všech účastníků, kteří se zúčastnili klinické studie, potvrdilo, že zaznamenali zlepšení v kvalitě a hustotě vlasů. Z měření následně vyplynulo, že u všech testovaných osob přibylo v průměru okolo 10 200 nových vlasů za 3 měsíce od počátku užívaní přípravku s aktivní látkou Redensyl.

Více se o studii můžete dozvědět ZDE

Defenscalp - aktivní látka

Jedná se o aktivní látku s extraktem z vrbovky úzkolisté obsahující aktivní látku Oenothein B, která obnovuje rovnováhu ekosystému pokožky hlavy, snižuje produkci kožního mazu a redukci lupů již po prvním použití. S touto aktivní látkou byly provedeny tyto studie:

Studie produkce kožního mazu, vzhledu pokožky hlavy a vzniku lupů.

Studie byla provedena na 24 dobrovolnících (muži i ženy) s lupy a mastící se pokožkou hlavy. Byly testovány dva přípravky - první přípravek obsahoval 1,5 % aktivní látky Defenscalp a druhý byl produkt bez jakékoli aktivní látky - placebo. Byly zjištěny tyto výsledky:

 1. Při používání přípravku s aktivní látkou Defenscalp došlo k výraznému snížení produkce kožního mazu na pokožce hlavy po 15 dnech od počátku užívání u 58 % dobrovolníků a po 30 dnech od počátku užívání u 96 % dobrovolníků, což mělo za následek, že se vlasy méně mastily a působily zdravějším dojmem.
 2. Pokles vzniku lupů byl pozorován již po prvních 3 dnech od počátku užívání přípravku u 14 % dobrovolníků a po 30 dnech od počátku užívání přípravku s aktivní látkou Defenscalp byl pokles vzniku lupů pozorován u 54 % dobrovolníků.

Originál studie ke stažení ZDE.

Dále si představíme účinné látky, které bojují proti šedinám a dokáží zastavit proces šedivění.

Greyverse - aktivní látka

Tato látka je opravdu “nabušená” co se studií týče, a proto se podíváme pouze na ty nejdůležitější, a ty jsou:

Klinická studie pro zjištění vývoje pigmentace vlasů.

V této klinické studii (in-vivo) bylo vybráno 15 mužských dobrovolníků trpící ranným stádiem šedivění vlasů ve věku 18 - 35 let s průměrnou hustotou šedin vice než 20 %. Dobrovolníci si aplikovali přípravek s 2 % aktivní látky Greyverse 1x denně po dobu 3 měsíců na celou pokožku hlavy. Hodnocení stupně šedivění bylo provedeno pomocí chromametrie a pomocí obrazové analýzy. Výsledky byly následjící:

 1. Ve 100 % případů bylo zaznamenáno pomocí chromametrie zlepšení pigmentačního procesu vlasů v rozmezí 5,3 - 32 % po době 3 měsíců od počátku užívání přípravku s aktivní látkou Greyverse.
 2. Ve 100 % případů bylo zaznamenáno pomocí obrazové analýzy snížení hustoty šedin v rozmezí minimálně 30 % (až do výše 81 %).

Originál studie ke stažení ZDE (2,3)

Klinická studie - analýza genové exprese a vztahu na syntézu proteinu.

Dále byla u stejné skupiny dobrovolníků provedena analýza genové exprese a jejího vztahu na syntézu proteinu. Test byl proveden se stejnou skupinou 15 mužských dobrovolníků (trpící ranným stádiem šedivění vlasů ve věku 18 - 35 let s průměrnou hustotou šedin vice než 20 %), kterým se odebralo 10 vlasů pro vyextrahování ARN. U těchto vlasů byla provedena analýza genové exprese (qPCR) a pozorování odpovídajících syntetizovaných proteinů. Výsledky byly následující:

 1. Po 3 měsících od počátku užívání přípravku s 2 % aktivní látky Greyverse došlo k nárůstu syntézy MC1R proteinu o 180 % a MITF proteinu o 36 %, což znamená, že užítím přípravku Greyverse vede k postupnému zvýšení syntézy genu klíčových pro melanogenezi a tím se stimuluje proces pigmentace vlasů a vousů.

Originál studie ke stažení ZDE.

Darkenyl - aktivní látka

Poslední, ale zato jednou z nejdůležitějších látek, která bojuje s šedinami, je látka Darkenyl. S touto aktivní látkou bylo, kromě mnoha ex-vivo a in-vitro studií, provedeno také několik klinických studií, které si blíže následně představíme.

Klinická studie pro redukci šedin.

Účinnost přípravku s 1 % aktivní látky Darkenyl byla hodnocena ve dvojitě slepém testu oproti placebu. 43 mužských dobrovolníků (ve věku 18 let a více) s šedivými vlasy byli zapojeni do klinického hodnocení. Dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin po 22 dobrovolnících. Jedna skupina testovala přípravek s placebem, druhá skupina testovala přípravek obsahující 1 % aktivní látky Darkenyl. Ošetření bylo aplikováno v bezoplachové masáži na pokožku hlavy, 1x denně po dobu 4 měsíců. Výsledky byly následující:

 1. Po čtyřech měsících aplikace přípravku s 1 % aktivní látky Darkenyl došlo k významnému snížení podílu bílých vlasů v průměru o -17 % oproti D0 (z 59 % bílých vlasů při D0 až na 49 %), více než 2x účinnější než placebo. Podíl bílých vlasů byl viditelně snížen, přičemž u nejlepšího respondenta došlo ke snížení až na - 56 % (z 90 % bílých vlasů při D0 až na pouhých 40 % po 4 měsících). Během růstu vlasů nebyl pozorován žádný efekt bílých kořínků.

Více se o studii můžete dozvědět ZDE.

Klinická studie pro snížení hustoty šedin na plochu pokožky hlavy.

Na začátku testu byla všem testovaným subjektům oholena plocha hlavy o rozměru 1 cm². Dva dny po holení byl pořízen snímek hlavy pomocí kombinace NIKON D7100 se systémem Canfield Epiflash. Hustota šedin (počet/cm²) byla hodnocena specifickým nástrojem pomocí Photoshopu na testovací ploše 0,7 cm² (1 x 0,7 cm) na definovaném snímku. Všechny šedivé vlasy, jejichž kořen byl uvnitř zóny analýzy, byly spočítány. Výsledky byly následující:

 1. Po čtyřech měsících kůry přípravkem s aktivní látkou Darkenyl došlo k výraznému snížení počtu bílých vlasů na cm² o -6,8, což je více než 3krát účinnější než placebo. Hustota bílých vlasů byla viditelně snížena, s -55,7 bílých vlasů na cm² pro nejlepšího respondenta po čtyřech měsících, což odpovídá snížení o -33 420 bílých vlasů (průměrný povrch pokožky hlavy 600 cm²).

Originál studie ke stažení ZDE.

Chcete vyzkoušet účinky produktu NAVLASIL přímo na sobě? Neváhejte a využijte možnost si objednat NAVLASIL nyní v akci s dopravou zdarma po celé ČR.

Koupit sérum NAVLASIL

Zpět na přehled

Mohlo by vás zajímat

Video recenze NAVLASIL

15. 2. 2024
Vždy máme radost, když můžeme sdílet pochvalu a zpětnou vazbu našich zákaznic. Na jednu takovou se můžete dnes podívat. Co řekla o séru NAVLASIL blogerka a vlogerka Skodulka? Podívejte se na video recenzi.

Přečíst článek

Jak dopadly klinické studie látek séra NAVLASIL?

21. 11. 2023
Velmi často se nás ptáte na studie aktivních látek séra NAVLASIL. Proto jsme se rozhodli, že na toto téma napíšeme rovnou celý článek, ve kterém se budeme jednotlivými látkami a studiemi zabývat. Vysvětlíme si, jak byly studie provedeny a s jakými výsledky.

Přečíst článek

Svědění pokožky hlavy

25. 10. 2023
Když svědí pokožka hlavy, nejde jen o nepříjemný pocit. V ohrožení jsou i vlasy, které mohou být vlivem nejrůznějších dermatologických onemocnění viditelně poškozeny.

Přečíst článek

Objednejte si NAVLASIL

 
Balení na měsíc

Balení na měsíc

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Garance spokojenosti nebo vrácení peněz

Garance spokojenosti nebo vrácení peněz

 
2 balení NAVLASIL

2 balení NAVLASIL

2 x 50 ml 2 398 Kč
Doprava ZDARMA
Objednat 2 balení
3 balení NAVLASIL

3 balení NAVLASIL

TOP NABÍDKA!
3 x 50 ml 2 877 Kč Původní cena 3 597 Kč
Sleva 20 % Doprava ZDARMA
Objednat 3 balení
1 balení NAVLASIL

1 balení NAVLASIL

50 ml 1 199 Kč
+ doprava 60 Kč
Objednat 1 balení

Máte otázky? Zde najdete odpovědi 

Opravdu to funguje? +

Ano. NAVLASIL obsahuje patentované aktivní látky, které jsou klinicky testovány pro jejich účinky. Ze studií je patrné, že výsledky a účinky mohou být individuální a nejsou stejné pro všechny.

Nicméně úspěšnost viditelných výsledků se pohybuje často nad 60-70 % při pravidelném užívání alespoň po dobu 3 měsíců.

Kdy uvidím první výsledky? +

První viditelné účinky produktu se projeví snížením množství vypadávajících vlasů. U našich zákaznic se projevuje snížení vypadávání už po měsíci užívání. Nejlepší výsledky uvidíte po 3 až 6 měsících užívání. Snížení šedivých vlasů zaznamenáte po delší době užívání. Aktivní látky je potřeba aplikovat alespoň 3 měsíce, aby se efekt dostavil. Sérum NAVLASIL je možné proti šedinám aplikovat i preventivně. Přidanou hodnotou je oddálení procesu šedivění.

Jaké množství séra je v jedné lahvičce NAVLASIL? +

Jedna lahvička obsahuje 50 ml přípravku NAVLASIL.

Jak se sérum NAVLASIL aplikuje? +

Naneste sérum na pokožku hlavy pomocí dávkovací pipety a následně jemně vmasírujte konečky prstů do vlasové pokožky. Aplikujte 1x denně, nejlépe večer na suché nebo vlhké vlasy. Po aplikaci neoplachujte. Bezprostředně po aplikaci produktu NAVLASIL vlasovou pokožku nefénujte, omezila byste tím účinnost produktu. Doporučení: pro skvělé výsledky séra doporučujeme užívat dlouhodobě.


Jak dlouho vydrží balení séra NAVLASIL? +

Záleží na délce vlasů. Uživatelky s dlouhými vlasy mohou mít spotřebu séra vyšší, nicméně při optimální aplikaci by mělo sérum vystačit na 3-4 týdny.

Jak balíme objednávky NAVLASIL? +

Dbáme na to, aby bylo balení produktu NAVLASIL, který je 100 % vegan a neobsahuje silikony, parabeny ani sulfáty, šetrný i pro přírodu. Balení produktu je plně recyklovatelné a bez přebytečných plastů. Už se těšíte, až vám objednávka NAVLASIL dorazí?


Jaké látky sérum NAVLASIL obsahuje? +

Zde naleznete kompletní složení (INCI):

AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, LECITHIN, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 80, PANTHENOL, ACETYL TYROSINE, PARFUM, EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM PHYTATE, GLYCINE, LARIX EUROPAEA WOOD EXTRACT, LACTIC ACID, SODIUM METABISULFITE, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-20 AMIDE, POTASSIUM SORBATE, DEXTRAN, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, ZINC CHLORIDE, ACETYL TETRAPEPTIDE-3, TRIFOLIUM PRATENSE EXTRACT, ALCOHOL, benzyl salicilate, hexyl cinnamal, linalool

Redensyl® - INCI: (Glycerin, Aqua, Sodium Metabisulfite, Larix Europaea Wood Extract, Glycine, Zinc Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract

Darkenyl™ - INCI: (Glycerin, Water, Acetyl Tyrosine, Sodium Metabisulfite, Glycine, Larix Europaea Wood Extract, Zinc Chloride, Camellia Sinensis Leaf Extract)

Greyverse™ - INCI: (Glycerin, Water, Palmitoyl Tetrapeptide-20 Amide)

Capixyl™ - INCI: (Butylene Glycol, Aqua, Dextran, Acetyl Tetrapeptide-3, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract)

Defenscalp™ - INCI: (Water, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract)

O nás

Naším cílem bylo vytvořit kvalitní produkt a služby okolo něj, které pomáhají dělat život lepší či jednodušší. Produkt, za který se nikdy nebudeme stydět a který budeme sami používat. Naší prioritou jsou především spokojení zákazníci. Spokojenost kupujícího je vždy na prvním místě, protože víme, že nejlepší reklama je vždy pozitivní recenze či doporučení spokojeného zákazníka.

Více o nás

Nahoru